Region Blekinge underlättar för cykel på tåg

Det blir enklare och billigare att ta med cykeln på tåget i Blekinge från den 10 december 2017. Region Blekinge gör om systemen så att resenären kan ta med sig cykeln på tåget utan extra kostnad.

Hittills har det fungerat så att man har varit tvungen att lösa en biljett (till barnbiljettpris) även för cykeln. Region Blekinge hoppas nu på att resandet med kollektivtrafiken ska öka när man får ta med sig cykeln kostnadsfritt. Det blir även kostnadsfritt att ta med cykeln på färjan M/F Flaggskär som går på sträckan Sturkö Bredavik – Trossö Handelshamnen.

– Genom att göra det gratis att ta med cykeln på tåget vill vi dels underlätta för de resenärer som redan idag tar med sin cykel på tågen, men också stimulera och öka användandet av cykel i kombination med kollektivtrafiken, säger Christina Mattisson (S), regionråd i Blekinge.

http://www.regionblekinge.se/nyheter/visa/snart-blir-det-gratis-att-ta-med-cykeln-pa-taget-i-blekinge

Internationella erfarenheter visar att det är fördelaktigt för cykelturismen när det är enkelt att ta med sig cykel på tåg, bussar, färjor och andra kollektiva transportmedel.