Det kan vara svårt att veta om man kan ta med cykeln på tåget. Lunds Naturskyddsförening har gjort en detaljerad inventering av transportmöjligheterna inför cykelsäsongen 2021. Du kan ta med din cykel på de regionala tågen i de flesta län. Det går också att ta med cykeln på pendeltåg, med vissa begränsningar och bara under viss del av dagen när det är lågtrafik.

Här hittar du järnvägskartor över norra och södra Sverige som visar var du kan ta med cykeln ombord och hur tät tågtrafiken är på dessa sträckor.

Karta, södra Sverige

Karta, norra Sverige

Beskrivning (.pdf)

Källa: Lunds Naturskyddsförening

Bild: Nora Bergslags Veteran-Jernväg