Olycksfallsförsäkring

Som en extra omsorg omfattas du av en kompletterande olycksfallsförsäkring (avtalsnummer K 64945) under din cykelresa. Försäkringen tillhandahålls av Folksam och gäller när du gjort en bokning av ett färdigt cykelpaket via vår webbtjänst (dvs tagit kontakt med reseföretaget via vårt kontaktformulär ”Boka här”). Eller om du har köpt en cykeltur i vår webbutik. För att försäkringen ska gälla är det viktigt att alla i sällskapet finns namngivna vid en bokning.

Försäkringen gäller både svenska och utländska medborgare. *)

Vid skada, kontakta Folksam på tel 0771-950 950.

Här kan du läsa det fullständiga försäkringsvillkoret.

Försäkringens omfattning

AkutersättningHögst 6% av ett prisbasbelopp
TandskadekostnaderHögst 1 prisbasbelopp
Sönderklippta kläder
i samband med vård

Skadade kläder och glasögon (om olycksfallsskadan leder till att den försäkrade måste behandlas av sjukvårdspersonal)

Högst 15% av ett prisbasbelopp

Högst 30% av ett prisbasbelopp

Medicinsk invaliditet 
Vid invaliditetsgrader 1-4%Ersättning lämnas med 1% av 500 000 kr
Vid invaliditetsgrader 5-74%Ersättningen beräknas på 500 000 kr
Vid invaliditetsgrader 75% och högre1 000 000 kr
Dödsfall (engångsbelopp oberoende av dödsorsak)1 prisbasbelopp
KristerapiHögst 10 behandlingstillfällen

OBS! Detta är endast en sammanfattning av innehållet i försäkringen.

*) Observera att försäkringen ersätter enbart för vårdkostnader enligt villkor som uppstått för vård i Sverige som sökts i samband med skadan för medborgare bosatta utanför Sverige. Exempelvis får utländska medborgare ersättning på samma sätt som att en svensk medborgare/boende skadar sig mot att de sökt akut vård i Sverige i samband med skadan. Ersättning ges då enligt villkor för kostnader som uppstått i och med den svenska vården med de ersättningsmoment som ingår i försäkringen. För vidare sökt vård eller andra tillkommande kostnader i hemlandet ersätts ej. För bestående men som Medicinsk invaliditet lämnas ersättning enligt försäkringsvillkoret, dock behöver den skadedrabbade själv ta kontakt med Folksam för bedömning.