Det finns stora möjligheter att utveckla svensk cykelturism, på många olika håll i landet och med sina respektive förutsättningar. Med rätt kunskaper kan man snabbt komma framåt. Våra kurser är upplagda så att du får med dig verktyg som går att använda direkt när du kommer hem. De är kostnadseffektiva, tidseffektiva och framtagna just för dig som måste åstadkomma mycket med en begränsad budget. Kurserna är också ett tillfälle att bygga sociala nätverk och träffa andra i branschen som funderar i samma banor. Föreläsarna har stor erfarenhet av sina områden och tillhör de främsta experterna i landet.

Kurserna riktar sig i första hand till dig som arbetar med destinations- och turismutveckling samt till entreprenörer som vill utveckla sin verksamhet med erbjudanden till cyklister. Både stora och små. Vi erbjuder även kurser för dig som arbetar med näringslivsutveckling och vill lära dig mer om tillväxtmöjligheterna inom den klimatvänliga sektor som cykelturism är.

Anpassat kursupplägg på din ort

Våra kurser går även att anpassa till just din ort eller vid ett annat tillfälle. Du kanske vill samla de lokala företagen kring ett ämne och köpa in kursen från oss? Kontakta oss via e-post info@swedenbybike.com eller telefon 08-640 96 56 så försöker vi hjälpa dig på bästa sätt.  

Kalender

Vintern/våren 2022-2023

7-19 dec 2022: Söka projektmedel för MTB-leder

10-19 jan 2023: Söka projektmedel för MTB-leder

25-26 mars 2023: Copenhagen Bike Show

18 april 2023: Guideutbildning grundkurs (online)

Oktober 2023: Cykelturismdagarna, Stockholm (datum ej klart)