Landshövdingen invigde Fjärdhundralandsleden

Fredagen den 28 juni invigde Uppsala läns landshövding Göran Enander första delen av den nya cykelleden Fjärdhundralandsleden genom att personligen provcykla delar av den. Vi frågade Mats Thorburn på föreningen Fjärdhundraland hur besök och cykeltur avlöpte.

Landshövdingen var mycket nöjd, med omväxlande cykling och att det var tätt mellan många intressanta möten. Han råkade ut för lite motvind, men hade medvind också, säger Mats Thorburn.

Vilken sträckning har Fjärdhundralandsleden och vilka sevärdheter finns utmed vägen?
Det är en sträcka från Fjärdhundra till Örsundsbro norr om Enköping. Vi har sett till att den passerar ett antal kaféer, så att man kan äta sig mätt, men också historiska sevärdheter. För att historien ska bli begriplig har vi gjort ljudguidning i appen Storyspot på nio ställen, något som blivit mycket uppskattat.

Är det så att landshövdingen ser på cykelturismen i Fjärdhundraland som en fin möjlighet?

Han pratade mycket om hur det täta samarbetet mellan Fjärdhundralands småföretag gör området öppet och lättillgängligt, och hur cykeln både tagit honom närmare både naturen och de människor han mötte längs vägen. Så det här är en landshövding som tror på cykelns möjligheter!

På bilden syns landshövding Göran Enander och Helena Proos (S) som är kommunalråd i Enköping.