Eskilstuna bereder väg för miljösmarta upplevelser på cykel

Eskilstuna satsar brett och ambitiöst på att utveckla cykelturismen. En viktig anledning är att kommunen vill uppmuntra hållbara resor och transporter av klimatskäl. Dessutom siktar man på fler arbetstillfällen inom besöksnäringen genom en växande cykelturism. Sweden by Bike fick tillfälle att ställa några frågor till Helen Strömberg som är Turistbyråchef på Destination Eskilstuna.

Eskilstuna cykel turismEskilstuna arbetar aktivt med att utveckla fler miljösmarta upplevelser och kommunen anser att cykelturismen har stor utvecklingspotential som i sin tur ger möjligheter att utveckla nya arbetstillfällen inom besöksnäringen. Eskilstuna Tourist Information har nyligen tagit fram en ny cykelguidning i Eskilstuna som riktar sig till både invånare och besökare och kan bokas för grupper. I Eskilstuna genomförs vidare en årlig cykelvecka och en mobilitetsvecka där man belyser och uppmuntrar hållbara resor och transporter. Förutsättningarna för resor på cykel i staden med omnejd är ovanligt goda.

– I omedelbar närhet till Eskilstuna finns fina möjligheter till att nyttja både MTB-leder, Näckrosleden, Strandleden, och Mälardalsleden, säger Helen Strömberg som är Turistbyråchef på Destination Eskilstuna.

Ett led i utvecklingen är att ta fram mer specialanpassade erbjudanden för turister som vill cykla.

– Eskilstuna samarbetar med Sweden by bike för att vidareutveckla och paketera färdiga turförslag, vilket efterfrågas allt mer av både nationella och internationella besökare, säger Helen Strömberg.

Det pågår ett ambitiöst arbete med att göra de befintliga cykellederna än mer attraktiva. Helen Strömberg berättar att inventering, kartläggning och uppdatering av Näckrosleden har genomförts tillsammans med Regionförbundet Sörmland och övriga turistorganisationer i Södermanland, med syfte att binda ihop olika leder och utveckla samarbetet än mer.

I Eskilstuna arbetar vi även aktivt med Kultur- och fritidsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen för att vidareutveckla och förbättra kommunens cykelbanor och cykelleder som är en förutsättning för att kunna vidareutveckla cykelturismen.

När man bekantar sig med Eskilstuna som cykelstad märker man snart att det finns ett bra informationsmaterial för cyklister, exempelvis cykelkartor och trevliga rutter som den så kallade Lejonrundan i direkt anslutning till staden. Enligt Helen Strömberg är det utbudet populärt.

– Våra besökare uppskattar utbudet av kartor och vi märker att efterfrågan ökar mer och mer. Våra besökare uppskattar också att vi ger flera tips på sevärdheter och besöksmål i anslutning till föreslagen rutt.

Mycket på gång inom cykel och cykelturism inom kommunen alltså. Frågan är vad Helen Strömberg själv föredrar om hon ska på cykelutflykt i staden?

– En fin sommardag så tar jag gärna en cykeltur från centrala Eskilstuna utmed Å-stråket som löper längs med Eskilstunaån. Sen gör jag ett stopp vid Ekeby våtmark som är en fantastiskt vacker plats med bra möjligheter till picknick och ett rikt fågelliv, en perfekt utflykt med barnen.

Fotot på Helen Strömberg är taget av Pierre Pocs.