Vi får en del frågor om försäkringar, inte minst kopplat till kortförsäkringar och avbeställningsskydd. Går det att betala cykelresan via faktura, men ändå få kortförsäkringens fördelar? Vad är det som gäller? Vi har försökt reda ut begreppen.

Är ditt kort kopplat till ett vanligt bankkonto som du använder för betalningar och överföringar? Då gäller kortets reseförsäkring i de flesta fall när du betalar resan från ditt bankkonto. Observera att olika regler gäller för olika kort, till exempel om andra än familjemedlemmar kan omfattas av försäkringen och hur stor del av resan som måste betalas på ett visst sätt för att kortets reseförsäkring ska gälla. 

I huvudsak gäller det här när kortet är kopplat till ditt bankkonto:

  • Betalning från bankkonto räknas som kortbetalning
  • Betalning med Swish räknas som kortbetalning

Här ser du exempel från några banker. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Handelsbanken
När våra kunder betalar en resa till Postgiro eller Bankgiro så gäller automatiskt reseförsäkringen, förutsatt att kunden har ett kort med en sådan reseförsäkring hos Handelsbanken.

Länsförsäkringar
En betalningsöverföring från bankkontot räknas som en kortbetalning. Om du har betalat resan med Swish så räknas också det som en kortbetalning.

Nordea
Har du kreditkort med reseförsäkring från Nordea och du betalar din resa via Internetbanken som en vanlig faktura så får du kreditkortets reseförsäkring. Även då betalningen går från ditt personkonto.

Swedbank
För betalning gäller följande för att den kompletterande kortförsäkringen ska gälla:
1. Betalning till bankgiro/plusgiro via Swedbanks girobetalningstjänst eller bankgiro-/plusgiro-betalning via internetbanken.
2. Internettjänsten Direktbetalning från konto i banken, kontot som används behöver inte ha ett kort kopplat till sig.

Kompletterande försäkring

Försäkringsskyddet som ingår i ett kort är en kompletterande försäkring med ett fåtal moment. Innehållet i försäkringen varierar beroende på vilket kort du har, men innehåller oftast ett avbeställningsskydd, förseningsersättning och ersättning vid olycksfall.

Tillbaka till alla artiklar