Är det mer tilltalande att flytta till en mindre ort om det finns en vital besöksnäring? Enligt den internetbaserade bostadsmarknadstjänsten Hemnet kan det faktiskt vara på det viset. Något som i sin tur skulle kunna tala för att satsningar på lokal cykelturism bidrar till en positiv spiral för en kommun på landsbygden. 

Pandemin ser ut att ha förändrat människors sätt att resonera kring boendet. När arbete på distans har blivit vedertaget har bostäder på landsbygden blivit mer efterfrågade. Ibland påstås det att många flyttar ifrån storstäderna i en ny grön våg av 1970-talsmodell. Det är inte alls säkert att det stämmer, däremot är det fler som väljer att köpa ett fritidshus eller en extra lägenhet på mindre orter enligt Hemnet.

Ser man till prisutveckling kan man konstatera att lägenheter i kommuner i kategorin Landsbygdskommun med besöksnäring är de som ökat mest. Priset per kvadratmeter har gått upp med 33 procent sedan 2019. Sedan ska man ha i åtanke att det är från en låg nivå. Prisutvecklingen i Landsbygdskommuner har generellt sett varit svagast i jämförelse med andra kategorier.

– När vi samarbetar med en kommun eller region ser vi oss som en del i en samhällsutveckling. En utvecklad cykelturism skapar tillväxt och sysselsättning även på landsbygden. Forskning visar att cykelturister spenderar mer pengar lokalt än andra typer av turister. De vill ha boende, är sugna på mat och dryck och besöker lokala attraktioner. I den meningen är cykelturism hållbar inte bara miljömässigt utan även ekonomiskt, säger Katarina Bergstrand som är vd för Sweden by Bike.  

Källa: Hemnet

Tillbaka till alla artiklar