Bättre framkomlighet för cyklister vid Ekolsund

Den som vill cykla från Enköping till Håbo har fått betydligt bättre förutsättningar. Det är den gamla järnvägsbron mellan Ekolsund och Stämsvik som har rustats upp med nytt underlag. Dessutom har man röjt sly och den gamla järnvägsbanken har fyllts på och jämnats ut. 

Sträckan är en del av Mälardalsleden och utgör ett naturligt val för cyklister som tar sig från Enköping mot Håbo kommun eller tvärtom. Tidigare har man varit tvungen att cykla gamla E18 för att ta sig över Ekolsundsviken eller kliva av och leda cyklarna över det dåliga underlaget. Genom förbättringen av bro och järnvägsbank öppnar sig nya möjligheter både för dem som gillar att cykla Mälardalsleden och för kommunerna i området.

– Det här blir ett lyft för cykelturismen genom Håbo och Enköping, säger Jenny Lindberg, ansvarig för besöksnäringsfrågor vid Håbo Marknads AB.

Håbo Ekolsund Skohalvön

Satsningen blev bland annat blivit möjlig genom att Håbo Marknads AB gick in som projektägare och genom ekonomiskt stöd från ett så kallat Leaderprojekt. Leader är en metod för vad man kallar lokalt ledd utveckling genom samverkan. Finansieringen för Leaderprojekt kommer från de närliggande kommunerna, staten och EU. Arbetet med röjning och förbättrat underlag har utförts av boende i området som är med i lokala samfällighetsföreningar.

På Håbo kommun ser man ökade möjligheter för sin pågående satsning på cykelturism genom den förbättrade framkomligheten över Ekolsundsviken. Cykling är viktig för kommunen.

– Vi satsar på cykelturismen för att det är ett växande fenomen. Vi jobbar med ett näringslivsperspektiv på Håbo Marknads AB och vi vill se att fler företag ska kunna livnära sig inom besöksnäringen som är en av de snabbast växande branscherna. Stora delar av kommunen utgörs av landsbygd, och då är besöksnäringen en lämplig väg att gå. Vi har även ett miljömål i kommunen och ser hellre cykelturism än bilturism, säger Jenny Lindberg.

Håbo Skohalvön

Det finns ytterligare, än mer långsiktiga, skäl till att Håbo vill locka till sig turister som kommer på cykel. Man ser en plats väldigt bra från cykelsadeln.

– Vi vill ju att folk ska komma hit och se hur fint det är, och kanske på sikt bli intresserade av att flytta hit.

Kommunen satsar även på kultur och historia. Man söker stöd för att kunna levandegöra det gamla Stenhuset som ligger i anslutning till Skokloster slott. Det är tomt idag, men tanken är att fylla det med kultur och olika evenemang. För cykelturister kommer det med andra ord att finnas ännu mer attraktioner i framtiden. Men redan idag finns det många pärlor i trakten. För den som vill stanna och ta igen sig när man har kommit över på Håbosidan har Jenny Lindberg ett bra tips.

– Det är ett jättebra stopp vid Krägga Café och Lanthandel som passar perfekt för cyklister. Det kan jag varmt rekommendera.