En utbildningsserie från start till mål

När du söker projektmedel för att bygga en eller flera cykelleder behöver du tydliggöra vilka mål som ska uppfyllas. Du ska på ett övertygande sätt kunna beskriva vägen från politisk förankring till långsiktig finansiering. Det är också viktigt att kunna visa på vilka effekter ett cykelområde ger för samhället och inte minst för det lokala näringslivet. Vi har tagit fram en tids- och kostnadseffektiv utbildningsserie online som hjälper dig. Målsättningen är att du ska få ökad kunskap och svar på dina frågor för att formulera din ansökan.

Vi har tagit fram en tids- och kostnadseffektiv utbildningsserie online som hjälp för den som ska ansöka om medel. Vi fokuserar på den utlysning som är aktuell just nu via Tillväxtverket, men processen kan appliceras på vilken ansökan som helst såsom Leader, regionala 1:1 medel eller Allmänna arvsfonden. Du får gärna sprida informationen i ditt nätverk till den det berör. Varmt välkommen!

Utbildningsserie i fyra steg, januari 2023

10 januari, online: Projektansökan steg för steg (steg 1)

13 januari, online: Leder som reseanledning (steg 2)

16 januari, online: Markägare, tillstånd och avtal (steg 3)

19 januari, online: Organisation, finansiering och förvaltning (steg 4)