Bra för klimatet att turista på hemmaplan

Världsnaturfonden, WWF, arbetar över hela världen för att skydda hotade djurarter och motverka miljöförstöring. Även hållbart resande är ett ämne man intresserar sig för. Enligt Ola Hansén, som är WWF:s seniore rådgivare för hållbar energi i Sverige, ökar medvetenheten om att man ska tänka på klimatet när man semestrar.

Hur är det i Sverige? Märker ni att intresset för att tillbringa semestern på närmare håll ökar?
När vi talar om svensk natur och ekoturism märker vi av ett stort intresse för att semestra på hemmaplan. Under våra kampanjer som kopplar till klimatfrågan, exempelvis Earth Hour, får vi många frågor och kommentarer om flygets klimatpåverkan och om att vi i Sverige borde flyga mindre. Samtidigt så ökar svenskarnas flygresor utomlands år för år. Det har skett en fördubbling sedan 1990-talet och de flesta av dessa resor är semesterresor. Både intresset för att semestra i Sverige och medvetenheten om flygets klimatpåverkan verkar ändå öka.

Folk inser alltså att flyg inte är bra för klimatet. Kan man tala om en riktig trend?
Det är svårt att bedöma hur genomgripande den här trenden är. Det finns i alla fall många spännande enskilda exempel. Jag vet om en familj i Stockholm som ställde bilen i somras och istället cyklade till Norrland. Bensinpengarna som blev över skänkte de till vårt klimatarbete på WWF.

Det finns ett engelskt begrepp som heter ”staycation”. Tanken är att man ska semestra nära hemmet för att undvika skadliga resor. Främjar WWF fenomenet på något vis?
Vi främjar det på flera sätt. En helt central del av vår verksamhet är att den svenska naturen ska vara artrik och välmående. Vi skriver alltid om den fantastiska svenska naturen med alla möjligheter till naturupplevelser i vår egen tidning WWF EKO. Som exempel genomförde vi under perioden 2013-2015 den årliga sommarkampanjen ”Svenska pärlor”, där allmänheten röstade fram 63 extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige (3 i varje län). De framröstade pärlorna har märkts ut på en sökbar karta på vår hemsida.

Hur tycker ni att man ska resa?
När det gäller arbetet med att minska klimatpåverkan uppmuntrar vi i våra kampanjer privatpersoner att minska på flygresor och bilåkande och när man väl reser välja klimatsmarta transportslag som kollektivtrafik, tåg och cykel. Vi uppmuntrar även till att semestra på hemmaplan. I våra inspel till politiker och andra beslutsfattare uppmanar vi dem att stödja utvecklingen av en klimatsmart och attraktiv turistnäring i Sverige.

Passar inte en svensk cykelsemester ganska bra om man bor i Sverige?
Jovisst, det är väl ett utmärkt sätt att få en avkopplande, hälsosam och upplevelserik semester, som dessutom är väldigt klimatsmart!

Världsnaturfonden, WWF, ger råd om hur man kan ha en miljömässigt hållbar semester:

Råd nummer ett handlar om att välja en destination som är tillräckligt nära för att du inte ska behöva flyga. När man väljer destination kan man även välja ekoturismalternativ.

Råd nummer två gäller just att man ska välja miljövänliga transportslag (som tåg) och om man flyger ska man välja flygbolag med hög beläggning på turerna, och de som har effektiva flygplan.

Råd nummer tre handlar om att välja hotell med hållbarhetstänkande när det gäller exempelvis energi och avfallshantering.

Råd nummer fyra går ut på att du ska vara en ansvarstagande turist på plats. Skräpa inte ner, plocka inte blommor eller mata djur på fel sätt. Välj operatörer som tar miljömässigt ansvar. Hushåll med vattnet, till exempel genom att inte duscha för mycket och ett inte slösa med handdukar på hotellet. Var sparsam med energi, släng hygienprodukter som tamponger på rätt sätt. Återvinn förpackningar och annat material. Välj miljövänliga transporter och aktiviteter som inte påverkar miljö och klimat i negativt hänseende.

Råd nummer fem handlar om det som kommer efter semesterresan. Köp inte souvenirer som kommer från hotade djurarter.

Källa: http://wwf.panda.org/how_you_can_help/live_green/travel/on_vacation/

Läs mer om WWF:s arbete på:
http://www.wwf.se/svenskaparlor/
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/earth-hour/tema-bilen/1550501-earth-hour-budskap-bilen

Daniel Bergstrand
daniel@swedenbybike.com