Det finns stora möjligheter att utveckla svensk cykelturism, på många olika håll i landet och med sina respektive förutsättningar. Med rätt kunskaper kan man snabbt komma framåt. Våra kurser är upplagda så att du får med dig verktyg som går att använda direkt när du kommer hem. De är kostnadseffektiva, tidseffektiva och framtagna just för dig som måste åstadkomma mycket med en begränsad budget. Kurserna är också ett tillfälle att bygga sociala nätverk och träffa andra i branschen som funderar i samma banor. Föreläsarna har stor erfarenhet av sina områden och tillhör de främsta experterna i landet.

The courses are primarily aimed at those who work with destination and tourism development and at entrepreneurs who want to develop their business with offers for cyclists. Both large and small. We also offer courses for those who work with business development and want to learn more about the growth opportunities in the climate-friendly sector such as cycling tourism.

Customized course schedule in your city

Our courses can also be adapted to your specific location or at another time. Maybe you want to gather the local companies around a topic and buy the course from us? Contact us by e-mail info@swedenbybike.com or telephone 08-640 96 56 we will try to help you in the best way.  

Upcoming courses

Vintern 2022-2023

7 dec – 19 dec 2022: Söka projektmedel för MTB-leder

6 feb 2023: Bicycle Guide Basics (online)