I Köping finns skyltade leder med olika svårighetsgrader. I Johannisdalsskogen cyklar du genom mäktig skog med tall och gran, nära staden. Ett lätt spår utan tekniska partier. Perfekt för nybörjare! Karlbergsskogen erbjuder varierande natur, mestadels stora och små lövträd men även gran. Ett relativt lätt spår med några tekniska partier. Skoftestaspåret är tekniskt svårt, stigarna är specialgjorda med velodrom och drops fint inramat av blandskog, ängsmark och fornlämningen Skoftesta skans.

Mer om stigcykling i Köping