Ibland brukar man kalla Enköping för Sveriges närmaste stad. Det lär ligga 38 städer inom en radie på bara 12 mil. Närheten går igen även i denna cykeltur i stadens centrala delar. Temat är ett annat av stadens kännetecken, nämligen de många vackra parkerna.

Det här är en cykeltur med korta avstånd där du kan uppleva Enköpings fantastiska parker under årets alla årstider. Ibland passar det bäst att leda cykeln, och som alltid när man rör sig inne i en stad ska man vara uppmärksam på trafiken. Enköping har totalt 26 parker, sex rondellplanteringar och 19 idéträdgårdar.

Enköping har haft som strategi att satsa på många fina parker istället för en enda stor stadspark. De minsta kallas för fickparker. Den som ligger bakom det här sättet att tänka heter Stefan Mattsson och är tidigare stadsträdgårdsmästare i Enköping. En strategi som gör att du får en trevlig cykeltur runt i staden. I varje park finns en låda med växtförteckningar och planer. Ta gärna ett exemplar för att läsa om vilka arter och sorter som finns runt omkring dig.

Presentationen av de fina parkerna är hämtad ur en text skriven av Mona Bergius, stadsträdgårdsmästare i Enköping. Foto: Enköpings kommun

 • 1

  Afzelii plan

  Afzelii

  Den lilla trekantiga parken är Enköpings äldsta anlagda park. Den anlades 1899 som stadens finrum. Parken har sekelskifteskaraktären bevarad genom tidstypiska smala grusade gångar, välklippta gräsmattor och sirliga sommarblomsparterrer. Fontänen Johanna bidrar också till platsens karaktär.

 • 2

  Blombergs park

  Blombergs park

  Det här är en fickpark – ett woodland som övergår till ett kargare område. Stiliserad strand som avslutas i ett stentorg med uppstammade tallar. Här finner du gräsarter i olika former, alltifrån den klippta gräsmattan till elefantgräsens blommande plymer.

 • 3

  Blå trädgård

  Blå trädgård

  Den här idéträdgården skapade trädgårdsmästare och konsthantverkare till utställningen ”Trädgården och konsthantverket” i Stockholm, när staden var kulturhuvudstad 1998. Parken har färgen blått som tema. Förutom växterna är därför också vatten och himmel viktiga delar.

 • 4

  Drömparken

  Drömparken

  Parken är gestaltad av den holländske designern Piet Oudolf. Grusade gångar och cylinderformade bokhäckar bildar en labyrint där du kan strosa runt och njuta av växtligheten. Parken är unik och ändrar karaktär under hela växtsäsongen. Efter blomning behåller parken sitt upplevelsevärde när fröställningar och vissnade växtdelar ger karaktär och skönhet. Under vintern är parken klädd i vinterskrud med frostnupet gräs och vinterståndare.

 • 5

  Fisktorget

  Fisktorget

  Den klippta bokhäcken och den frodiga växtligheten med träd och perenner skyddar mot insyn och ljud. Mot sydväst öppnar sig parken mot Enköpingsån där vingnöten sträcker ut sina grenar med limegröna hängen och blad. Denna mötesplats har karaktär av både torg och park eftersom det en gång i tiden låg en marknadsplats här.

 • 6

  Fridegårdsparken

  fridegårdsparken

  I den här fickparken med woodlandkänsla kan du låta dig omslutas av växtligheten. Du hittar alltifrån exotiska träd som kentuckykaffe och korstörne till katsuror och paradisbuskar. Porlande vatten i kombination med perennmattor och en pergola smyckad med klematis förstärker stillheten du kan uppleva i parken.

 • 7

  Gustaf Adolfs plan

  Gustaf Adolfs plan

  Denna paradanläggning med fontän och rabatter i stora volymer ligger i centrala Enköping. Här finns stadens stora sommarblomsupplevelse som bjuder på ett nytt färgsprakande tema varje år, gestaltat av Mona Holmberg. Häckarna av buxbom ger gröna fonder till de dubbelsidiga rabatterna. Klippta häckar av idegran, lövträd och marktäckande perenner skärmar av mot gatans larm.

 • 8

  Kaplanen

  Kaplanen

  Kaplanen är ett cirkelformat upphöjt parktorg i anslutning till stadens äldsta bebyggelse. De klotformade kärrekarna skapar rumslighet och marken under täcks av röd sockblomma. Ett kaukasiskt vingnötsträd ger karaktär tillsammans med ett bronsklot med porlande vatten. Kungsgatans japanska magnolior blommar på bar kvist tidigt om våren.

 • 9

  Klosterparken

  Klosterparken

  I Klosterparken kan du fortfarande se spår av franciskanermunkarnas klosterbyggnad. Här finns stråk av fantastiska magnolior, och utefter strandpromenaden finns frodiga och färgstarka perenner. Sittbryggor och småbåtshamnen för dig närmare vattnet. Parkens centrala del består av öppna gräsytor omgärdade av en storvuxen idegranshäck och olika lövträd. Som en lugn oas i denna aktivitetspark ligger Blomstergården, ett litet asiatisk woodland.

 • 10

  Kungsbron

  Bron är smyckad med planteringar av sommarblommor. Under bron flyter Enköpingsån.

 • 11

  Kölnbacksparken

  Kölnbacksparken

  Den här pionparken är utformad som en blomstergård med fyrkantiga rutor inramade av bokhäckar och spaljéer. På platsen låg tidigare ett torp och de gamla äppelträden minner om det. Rutorna är fyllda med ett försommarflor av pioner och aklejor i regnbågens alla färger. Allt ramas in av tydligt klippta buxbomshäckar. Perenner som anemoner och astrar ger parken höstfägring.

 • 12

  Munksundskällan

  Munksundskällan

  Parken är en av stadens fickparker och omgärdas av en klippt häck. Platsen domineras av en damm med vatten, och i anslutning till denna ligger ett pumphus från 1700-talet. Källan är känd från medeltiden. Här hämtade Enköpingsborna sitt vatten ända fram till 1900-talet. I parken känner du dig omsluten av växtligheten. Du kan sitta i skuggan under träden och lyssna till vattnets porlande.

 • 13

  Pastor Spaks park

  Pastor Spaak

  Under klätterros- och klematisportaler vandrar du in i den cirkelrunda rosengården. Den omgärdas av en skulpterad idegranshäck. Här kan du njuta av flertalet rosor, namngivna eller omtyckta av kända kvinnor. Runt omkring dig höjer sig träd som avenbok och prydnadskörsbär. I cylinderformade spaljéer av rostigt järn klänger rosor och klematis.

 • 14

  Rådhusgården

  Rådhusgården_SB

  Den här örtagården ligger i anslutning till Enköpings museum och ramas in av ett staket i gammal modell. Här hittar du växter för växtfärgning, matlagning och medicin. Aromatiska dofter från lavendel, timjan och stenkyndel sprider sig under det äkta valnötsträdet. I denna skyddade miljö växer även mullbär och äkta kastanj. Här finns också traditionella kryddväxter som johannesört och malört och mer moderna örter som rudbeckia och temynta.

 • 15

  Skolparken

  Skolparken

  I den här sekelskiftesparken med böljande gräslandskap finns både inhemska och exotiska träd. Parken ligger i anslutning till den skogsklädda Kyrkåsen, som erbjuder ett lugnt strövområde med fina utblickar. I Azaleadalen fylls luften av en ljuvlig doft när de klart rosa, gula och brandgula azaleorna blommar. Över dessa sträcker sig junimagnoliorna. Även i vårt lilla pinnétum, barrväxtsamlingen, kan du göra roliga upptäckter.

 • 16

  Strömparterren

  Strömparterren

  Den här äldre parken är på senare år ombyggd till ett woodland med rhododendron, idegran, magnolior och skuggälskande perenner. Vid Enköpingsåns kant växer krolliljor, ormbunkar och rams. Över åkanten sträcker sig grenar av flikbladig bok och kaukasisk vingnöt.

 • 17

  Westerlundska gården

  Westerlundskagardenfotoelind

  Här finns Doktor Ernst Westerlunds bostad, praktik och trädgård från sekelskiftet 1800–1900. Gården är tillgänglig för besök när museet är öppet.

 • 18

  Åpromenaden

  Längs med Enköpingsån finns ett parkstråk där du kan uppleva olika typer av miljöer. Du kan vandra förbi syrenkullarna, genom valnötslunden och kika in i Blå trädgård med klematisspaljéer och humletorn. På Åpromenaden kan du även njuta av konst och idéträdgårdar skapade av olika formgivare, alltifrån kändisar som Noel Kingsbury och Piet Oudolf till grundskoleelever. Låt dig inspireras och få nya idéer till din egen trädgård.

Några praktiska tips

En park du absolut inte ska missa heter Drömparken. Den är utformad av den holländske trädgårdsarkitekten Piet Oudolf och är full av vackra perenna (fleråriga) växter. Och vad sägs om anrika Afzelii plan, Blå trädgård eller Klosterparken med spår av gamla tiders franciskanermunkar?

Du som är intresserad av att höra en riktig expert berätta om parkerna och deras växtlighet kan gå med en guidad tur eller boka in din egen guide via turistbyrån (Rådhusgatan 3, i samma hus som Enköpings museum). Under turen får du lära dig om de olika parkernas karaktär samt om bakgrund och syfte med de olika anläggningarna. Guiden berättar även om de olika växterna, anläggning och skötsel.

Den första helgen i september arrangeras Trädgårdsdagen i Enköping. OBS! Inställd 2020 med anledning av covid-19.

Ta dig hit

Till Enköping finns mängder av goda kommunikationer oavsett var du kommer ifrån. Både tåg- och bussstationen ligger till exempel lätttillgängligt i staden.
Visa fler cykelturer