Bergslagen Cycling

Kvarntorpsområdet är motsatsen till vildmark. Här syns människans spår överallt. Sjöarna är gamla stenbrott, skifferoljeproduktion skapade den hundra meter höga kullen som idag är skulpturutställning och downhill-arena och många av de snabba stigarna går över gamla brott, kalkugnar och slagghögar. Cyklingen här är passar de flesta.

Ta dig hit

Ta Mälartåget till Örebro eller Hallsberg, byt till Tåg i Bergslagen till Kumla och ta cykelbana ut till Kvarntorpsområdet. Du kan också trampa till Kvarntorp direkt från Hallsberg.