shopping_cart
kr

Unescos världsarvslista

Ett världsarv är en miljö som anses vara helt unik i världen och därmed har betydelse för hela mänskligheten och de specifika kriterierna för detta antogs 1972 av FN-organet Unesco. Syftet med världsarvslistan är dels att bevara och skydda världens främsta natur- och kulturarv från förstörelse och dels att skapa en förståelse för.

FNs medlemsländer nominerar fritt kandidater till världsarvslistan men det är Unescos världsarvskommitté som fattar beslut om en nominering ska antas. Gör den det är medlemslandet förpliktigat att se till att världsarvet bevaras för eftervärlden.

Nästan tusen väldsarv finns upptagna på listan och varje år tillkommer ungefär trettio stycken nya platser. Sverige har sammanlagt femton stycken unika världsarv och de är:

–          De sju hälsingegårdarna*
–          Drottningholm, Ekerö*
–          Birka och Hovgården, Ekerö*
–          Engelsbergs bruk, Fagersta
–          Hällristningsområdet, Tanum
–          Skogskyrkogården, Stockholm*
–          Hansestaden, Visby*
–          Laponia, Lappland
–          Gammelstads kyrkstad, Luleå
–          Örlogsstaden, Karlskrona*
–          Södra Ölands odlingslandskap*
–          Höga Kusten, Ångermanland*
–          Falun och Kopparbergslagen
–          Varbergs radiostation, Grimeton*
–          Struves Meridianbåge, Norrbotten

*På webbplatsen hittar du för närvarande cykelpaket till nio av de femton världsarven.