Seminarier och utbildningar

Sweden by Bike vill verkligen att det ska hända något, på allvar. Det vore bra för Sverige med ett ökat cykelresande. Därför vill vi bidra till att sprida kunskaper, erfarenheter och inspiration. När kunniga och engagerade människor pratar med varandra uppstår nya insikter och värden. Våra seminarier och utbildningar är ett sätt att åstadkomma just det.

Våra seminarier riktar sig till dig som kommer i kontakt med cykelresor och cykelturism i olika avseenden. Du kan vara tjänsteman på en kommun som vill stimulera den lokala ekonomin, entreprenör som erbjuder cykelresor eller så är du bara en eldsjäl som gillar cykling. Tanken är att du ska få bekanta dig med de viktiga tankarna på området och skaffa dig egna verktyg att gå vidare med.


Seminarium 2016: Växla upp den lokala tillväxten med cykelturism!

Det råder ingen tvekan om att cykeln som transportmedel ligger i tiden. Framsynta städer bygger ut infrastrukturen för cykeltransporter och de stora motionsloppen får allt fler startande. Det finns stora fördelar när det gäller klimat, folkhälsa och framkomlighet.

I det här seminariet fokuserar vi på hur man kan använda framgångsvågen för cykelresande som en nyckel till ökad tillväxt och sysselsättning på regional och kommunal nivå. På ett hållbart sätt!

Datum: Torsdag 2016-04-07 kl.10.00-16.00
Plats: Stockholm, Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, författare och statsvetare

Välkommen till ett seminarium som ger dig de verktyg du behöver för att utveckla cykelturismen till fördel för ditt eget företag, i din kommun eller region!

Läs mer och anmäl dig här   Anmälan stängd


Utbildningar vår och höst 2016: 

En heldagsutbildning om affärsmöjligheter, ekonomisk nytta och hur du använder befintlig infrastruktur. Du blir uppdaterad på nyheter och kan ta del av goda exempel. Dessutom fördjupningar inom utvalda problemområden. Genom att vi varvar teori med praktiska övningar blir dagen effektiv, varierad och inspirerande.

Torsdag 2016-02-11 kl.10.00-16.00       Plats: Stockholm, Centralplan 3   Anmälan stängd
Torsdag 2016-02-18 kl.10.00-16.00       Plats: Stockholm, Centralplan 3   Anmälan stängd

Torsdag 2016-10-06 kl.10.00-16.00       Plats: Stockholm, Centralplan 3   Anmälan stängd
Torsdag 2016-10-20 kl.10.00-16.00       Plats: Stockholm, Centralplan 3   Anmälan stängd

Läs mer och anmäl dig här