shopping_cart
kr

Så bygger du upp ett MTB-område: Steg 1 & 2

PLANERA PROJEKTET + MARKÄGARE OCH MYNDIGHETER

I ett stort land med mycket natur som Sverige finns det goda möjligheter för mountainbike. Genom en satsning på ett lokalt MTB-område kan orten bli en besöksdestination för ett växande antal svenska och utländska MTB-cyklister. Samtidigt är det ett komplicerat projekt att utveckla leder för MTB och det är viktigt att tänka igenom de olika faserna innan man sätter igång. Som i så många andra fall är hemligheten bakom ett lyckat projekt att man tänker igenom det man ska göra grundligt innan man börjar. Gör man rätt från början slipper man korrigera längre fram i processen.

När man bygger upp ett MTB-område eller en MTB-led är en grundläggande uppgift att involvera och komma överens med alla inblandade markägare. Ofta finns det många frågor och markägare kan vara oroliga för vad det innebär att upplåta mark för MTB-cykling. Med kunskaper om de regler som gäller och tydliga modeller för samverkan och skötsel kan man undvika missförstånd och snabbt komma framåt. Samma sak gäller för kontakter med berörda myndigheter. Ett kunnigt och väl strukturerat tillvägagångssätt skapar förtroende och gör det mycket enklare att få med sig ”alla på tåget”.

Den här kursen ledsagar dig igenom processen i två steg, från planering till handhavande av kontakter med markägare och myndigheter.


Kursinnehåll STEG I: PLANERA PROJEKTET

  • – Hur och var startar man?
  • – Målgrupp och typ av cyklister
  • – Vilka parter och myndigheter behöver jag kontakta
  • – Allemansrätten och leder
  • – De viktigaste stegen och fallgropar att se upp med

Kursinnehåll STEG II: MARKÄGARE OCH MYNDIGHETER

  • – Hur får du med dig alla på tåget?
  • – Ansöka om samråd och övertyga markägare
  • – Modeller för samverkan, skötsel och utveckling
  • – Huvudman och skötselansvarig

Målgrupp: Entreprenörer, affärs- och destinationsutvecklare på kommuner och regioner.

När och var: Stockholm 23 januari 2020 kl 10-16. Sweden by Bike, Centralplan 3 (precis intill Stockholms Centralstation).

Kostnad: 5 200 kr exkl moms. Fika, lunch, dokumentation och kursintyg ingår i priset.

Anmälan: Via e-post info@swedenbybike.com

Föreläsare:

Kursen leds av Katarina Rönnbacka Nybäck som har stor erfarenhet av att bygga upp MTB-områden och MTB-leder. Hon spelade en central roll när det Bergslagen Cycling skapades och har utbildat mountainbikecyklister, guidat och arrangerat läger. Idag jobbar Katarina heltid inom sitt företag och hjälper kommuner, regioner och företag att göra samma resa som hon och Örebro län gjort. Katarina är utbildad pedagog, cykeltränare samt processledare inom Kurbits affärsutveckling och har dessutom arbetat med turism och besöksnäring på regional nivå i 8 år. Hon ingår även i teamet bakom Sweden Mountanbike.

Katarina Bergstrand är vd på Sweden by Bike och har erfarenhet av affärsutveckling inom olika branscher (turism, försäkring, transporter och fastigheter). Har tagit fram rapporter om cykling och kollektivtrafik och kartlagt svensk cykelturism på uppdrag av Tillväxtverket/Näringsdepartementet.

Tillbaks till sidan med seminarier och utbildningar.