Så bygger du upp ett MTB-område – Steg 2

STEG II – MARKÄGARE OCH MYNDIGHETER

När man bygger upp ett MTB-område eller en MTB-led är en grundläggande uppgift att involvera och komma överens med alla inblandade markägare. Ofta finns det många frågor och markägare kan vara oroliga för vad det innebär att upplåta mark för MTB-cykling. Med kunskaper om de regler som gäller och tydliga modeller för samverkan och skötsel kan man undvika missförstånd och snabbt komma framåt. Samma sak gäller för kontakter med berörda myndigheter. Genom att veta på förhand vad som krävs blir processen mer förutsägbar och mycket smidigare. Det här är steg två i en trestegskurs som ledsagar dig igenom hela processen från planering till färdigt projekt.

Ett kunnigt och väl strukturerat tillvägagångssätt skapar förtroende och gör det mycket enklare att få med sig ”alla på tåget”. Det gäller både i kontakter med markägare och myndigheter. Kursen ger dig goda förutsättningar att lyckas med ditt utvecklingsprojekt och gör satsningen tryggare. Kursledaren har själv mångårig erfarenhet av alla moment efter att ha byggt upp MTB-områden och MTB-leder i många år. 


Kursinnehåll:

  • – Hur får du med dig alla på tåget?
  • – Ansöka om samråd och övertyga markägare
  • – Exempel på markägaravtal
  • – Modeller för samverkan, skötsel och utveckling
  • – Huvudman och skötselansvarig

Målgrupp: Entreprenörer, affärs- och destinationsutvecklare på kommuner och regioner.

När och var: Stockholm 23 januari 2020 kl 10-16. Sweden by Bike, Centralplan 3 (precis intill Stockholms Centralstation).

Kostnad: 5 200 kr exkl moms. Fika, lunch, dokumentation och kursintyg ingår i priset.

Anmälan: Via e-post info@swedenbybike.com

Föreläsare:

Kursen leds av Katarina Rönnbacka Nybäck som har stor erfarenhet av att bygga upp MTB-områden och MTB-leder. Hon spelade en central roll när det Bergslagen Cycling skapades och har utbildat mountainbikecyklister, guidat och arrangerat läger. Idag jobbar Katarina heltid inom sitt företag och hjälper kommuner, regioner och företag att göra samma resa som hon och Örebro län gjort. Katarina är utbildad pedagog, cykeltränare samt processledare inom Kurbits affärsutveckling och har dessutom arbetat med turism och besöksnäring på regional nivå i 8 år. Hon ingår även i teamet bakom Sweden Mountainbike.

Katarina Bergstrand är vd på Sweden by Bike och har erfarenhet av affärsutveckling inom olika branscher (turism, försäkring, transporter och fastigheter). Har tagit fram rapporter om cykling och kollektivtrafik och kartlagt svensk cykelturism på uppdrag av Tillväxtverket/Näringsdepartementet.

Tillbaks till sidan med seminarier och utbildningar.