Olycksfallsförsäkring ingår

Som en extra omsorg omfattas du av en olycksfallsförsäkring (K64945) under din cykelresa. Försäkringen tillhandahålls av Folksam och gäller när du gjort en bokning av ett färdigt cykelpaket via vår webbtjänst (dvs tagit kontakt med reseföretaget via vårt kontaktformulär ”Boka här”). För att försäkringen ska gälla är det viktigt att alla i sällskapet finns namngivna vid en bokning.

Försäkringen omfattar nordiska medborgare och medborgare bosatta inom EU, och gäller inom Sverige under den tid den inbokade aktiviteten pågår samt under direkt resa till/från aktiviteten.

Vid skada, kontakta Folksam på tel 0771-960 960. Här kan du läsa det fullständiga försäkringsvillkoret.

Försäkringens omfattning
AkutersättningHögst 6% av ett basbelopp
TandskadekostnaderHögst 60% av ett basbelopp
Sönderklippta kläder
i samband med vård
Högst 0,15 basbelopp
Medicinsk invaliditet
Vid invaliditetsgrader 1-4%Ersättning lämnas med 1% av 500 000 kr
Vid invaliditetsgrader 5-74%Ersättningen beräknas på 500 000 kr
Vid invaliditetsgrader 75% och högre1 000 000 kr
DödsfallEtt (1) prisbasbelopp
KrisförsäkringHögst 10 behandlingstillfällen