shopping_cart
kr

Intro till cykelturism enligt Myllamodellen

Destinations- och affärsutveckling inom cykelturism för offentliga aktörer.

Många svenska kommuner och regioner har insett att cykelturism med jämförelsevis små investeringar och på relativt kort tid kan generera besök och intäkter. Genom att ge medarbetare rätt kunskaper och verktyg kan utvecklingen snabbt ge resultat. Den här kursen riktar sig till  personer som arbetar med destinations- och/eller näringslivsutveckling, är projektledare inom turism och andra som hjälper de lokala besöksnäringsföretagen att växa och utveckla produkter.      

Illustration: Hans Klaive

Det handlar om att skapa förutsättningar och ”rigga scenen”. Föreläsaren använder sig av den egna ”Myllamodellen” – en modell för utveckling av mindre besöksnäringsföretag i stegen Så, Växa och Skörda. Under kursen tittar vi på faktorer som trender, rollfördelning, samarbete, säsongstänkande och skapande av minidestinationer.


Du får lära dig…

  • – hur du arbetar med Myllamodellen
  • – hur du får företagen att ” kroka arm”
  • – hur en cyklist tänker och vilka behov som finns
  • – hur du arbetar med en upplevelse – och servicepyramid för cyklister
  • – hur du tar tillvara på olika säsonger och din destinations unika karaktär för att kombinera detta med cyklistens behov
  • – hur man arbetar med teman och event i produktutveckling
  • – hur du får besöksnäringsföretagen att bli cykelvänliga med bästa värdskap
  • – hur du kan skapa minidestinationer och relationsbygge

Målgrupp: Kursen vänder sig till offentliga aktörer som destinations- och näringslivsutvecklare, företagslotsar, landsbygdsutvecklare och projektledare inom turism.

När och var: Stockholm 6 februari 2020 kl 10-16. Sweden by Bike, Centralplan 3 (precis intill Stockholms Centralstation).

Kostnad: 5 200 kr exkl moms. Fika, lunch, dokumentation och kursintyg ingår i priset.

Anmälan: Via e-post info@swedenbybike.com

Föreläsare Suzanne Gadd: är föreläsare, projektledare och mentor till besöksnäringsföretag. Har arbetat med affärsutveckling av Kattegattleden. Har jobbat som cykelguide på Mallorca och i Österrike, men har även varit bankdirektör och näringslivschef. Betonar vikten av affärsmässighet och har ett öga för det lustfyllda i produktutvecklingen. Suzanne arbetar enligt en egenutvecklad modell som hon kallar ”Myllamodellen”. En behovsanalys av cyklisten och dennes betalningsvilja. Det handlar om att Så, låta idéer Växa (slipa på lösningarna utmed vägen) för att sedan Skörda – allt i myllan.

Tillbaks till sidan med seminarier och utbildningar.