Hållbart småföretagande – så lyckas du med små medel

För dig som driver ett mindre företag och vill göra din verksamhet mer hållbar. Och lägga resurserna på rätt saker.

Idag ställs krav på hållbarhet även på små företag. Kraven kommer från privatkunder, stora företag som ställer krav på underleverantörer och myndigheter kräver att regler efterföljs. Ett litet företag inom besöksnäringen har små resurser och måste disponera dem extra genomtänkt för att leva upp till hållbarhetskraven. Den här kurser ger dig som är entreprenör och småföretagare inom besöksnäringen de kunskaper du behöver för att göra din verksamhet hållbar med små resurser och på ett lönsamt sätt.

Hållbarhet är ett komplicerat ämne som kräver att man tänker i flera olika led. Du som går kursen får grundläggande kunskaper om hållbarhet i samtliga perspektiv: social, ekonomisk och ekologisk. Tonvikten ligger dock på den ekologiska aspekten. Vi tar upp klimatpåverkan från exempelvis resor, mat, butiken och boendet. Du kommer att få tydliga råd om vad du kan göra som småföretagare. Tillsammans kommer vi att diskutera relationer kostnad och miljönytta. Syftet är att hjälpa dig att ta rätt beslut och disponera begränsade resurser på ett optimalt sätt.


Kursinnehåll:

  • – Hur lägger jag resurserna på rätt sak?
  • – Hur använder jag en hållbar verksamhet i försäljning och marknadsföring?
  • – Vad innebär hållbarhet i de tre aspekterna: social, ekonomisk och ekologisk?
  • – Vad är speciellt för små företag och hållbarhet?
  • – Vad kan det lilla företaget lära av de stora företagens miljöarbete?
  • – Vad är speciellt med cykelturism och klimat?
  • – Hur följer jag upp hållbarhetsarbetet i ett första steg?

Målgrupp: Kursen passar dig som driver ett mindre företag inom besöksnäringen, gärna med inriktning mot hållbar cykelturism. Den är även bra för dig som arbetar med småföretag i egenskap av destinations- och näringslivsutvecklare.

När och var: Stockholm 2 december 2019 kl 10-15. Sweden by Bike, Centralplan 3 (precis intill Stockholms Centralstation).

Kostnad: 3 600 kr exkl moms. Fika, lunch, dokumentation och kursintyg ingår i priset.

Anmälan: Via e-post info@swedenbybike.com

Föreläsare Hanna Bergman: är civilingenjör inom teknisk miljövård och har jobbat i 20 år med miljö och hållbarhetsfrågor. Hon har bland annat varit Hållbarhetschef på Falu Energi & Vatten. Hanna är dessutom en inbiten elitcyklist som varit på pallen sex gånger i Cykelvasan (och vägrar sluta trots sina 46 år). Idag driver hon eget företag tillsammans med maken med fokus på hållbarhet. Engagerad föreläsare som reder ut begreppen och gör hållbarhetsfrågan begriplig och handfast.

Tillbaks till sidan med seminarier och utbildningar.