Grundkurs paketering

För dig som vill arrangera och erbjuda attraktiva cykelpaket.

Intresset för cykelresor ökar snabbt i Sverige. Med ett attraktivt cykelpaket är steget kort till ökad lokal turism och intäkter för entreprenören. Samtidigt är det viktigt att göra rätt från början och förstå hur ett cykelpaket fungerar. Den här kursen tar upp de avgörande stegen i processen och är framtagen för att snabbt kunna omsättas i praktiken.    

Utifrån konkreta erfarenheter av paketering och cykelturisternas behov lär sig deltagarna att utgå ifrån lokala förutsättningar, sätta ihop ett attraktivt erbjudande och hantera de praktiska moment som ett cykelpaket kräver. Utbildningen är inspirerande och speciellt anpassad för dig som med begränsade resurser snabbt vill uppnå resultat. Tillämpa internationella framgångsstrategier på lokala förhållanden.


Kursinnehåll:

  • – Varför paketera ett erbjudande?
  • – Vilka är grunderna i ett attraktivt cykelpaket?
  • – Hur fungerar paketreselagen? Resegaranti?
  • – Vilken målgrupp passar mig?
  • – Lokala förutsättningar och behov
  • – Vilken “cykelinfrastruktur” behövs?
  • – Hur adresserar jag rätt målgrupp?
  • – Komposition och uttryckssätt

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som företagare som vill erbjuda paketerade upplevelser riktat till cykelturister utifrån dina unika förutsättningar samt till destinationsutvecklare, turistchefer, kommunikatörer och andra som vill nå ut till cyklister som kunder.

När och var: Stockholm 27 november 2019 kl.10-15. Sweden by Bike, Centralplan 3 (precis intill Stockholms Centralstation).

Kostnad: 3 200 kr exkl moms. Fika, lunch, dokumentation och kursintyg ingår i priset.

Anmälan: Via e-post: info@swedenbybike.com

Föreläsare Katarina Bergstrand: är vd på Sweden by Bike och har erfarenhet av affärsutveckling inom olika branscher (turism, försäkring, transporter och fastigheter). Har tagit fram rapporter om cykling och kollektivtrafik och kartlagt svensk cykelturism på uppdrag av Tillväxtverket/Näringsdepartementet. Förstår entreprenörens villkor och hur viktigt det är att snabbt uppnå resultat med begränsade resurser. 

Tillbaks till sidan med seminarier och utbildningar.