Mellan hällmarkerna på Kvädö och Åsvikelandet ligger öppna betesmarker och strandängar med ekrika skogsbryn. Kulturlandskapet är gammalt, i mer är 2 000 år har människor nyttjat markerna för ängsbruk, hagmarks- och skogsbete. Odlingsrösen, gamla dikessystem och torpgrunder berättar om en svunnen tid då betydligt fler människor än idag bodde och levde året runt i skärgården. Än idag finns aktiva jordbruk i området, Kvädö och Åsviks gårdar, som håller landskapet öppet genom odling, bete och slåtter.

Texten bygger på en PDF som Valdemarsviks kommun tagit fram.

Ladda ner GPX-fildownload help_outlined

 • 1

  Kråkvik

  Här låg Kråkvik, en av de äldsta gårdarna på Åsvikelandet. Redan år 1225 nämns ett "Krak" som skulle kunna vara samma som dagens Kråkvik. Nämns med säkerhet år 1358 då "herra Joans i Krakowiik" bodde här.

 • 2

  Brevik

  Nu kommer du till Brevik som också omnämns första gången år 1225. År 1596 bor här en Olof "som var berychtad för hoor". Ruskiga saker. Nuvarande boningshus är från 1800-talet.

 • 3

  Järnåldersgrav

  Här ligger en gammal järnåldersgrav. Det finns många fornlämningar i området, men den här ligger alldeles intill vägen.

 • 4

  Torrö

  Ute på Torrö kan de se lotsbryggan, Korsudden och Torrö stickspår som omsjungs i Evert Taubes via "Blås Kajsa blås".

 • 5

  Källskär

  Källskär består av tre öar som ligger tätt intill varandra. Fiskeläget anlades redan år 1742 och som mest bodde här 53 personer år 1900.

 • 6

  Kolbotten

  Här finns rester efter en gammal kolmila med tillhörande kolarkoja. I en kolmila framställdes träkol och andra produkter genom torrdestillation av ved.

 • 7

  Utsiktstorn och fikabord

  Om du har med dig matsäck är det här en perfekt plats att stanna till en stund. Här hittar du en rastplats med bord och ett utsiktstorn.

 • 8

  Jättegrytor från istiden

  Här finns två jättegrytor från istiden som urholkats i berget. De är 40-60 cm i diameter och det finns en skylt vid vägen. Det händer att man kan hitta gamla mynt i jättegrytor. kanske med hopp om god fiskelycka?

 • 9

  Sandvarpet

  Sandvarpet omnämns i kyrkböckerna på 1600-talet. Här bodde Sven Sunesson som avled år 1720 i en ålder av 110 år. Nuvarande boningshus ligger på samma plats som gamla huset. Ca 80 meter från huset vid ett stort stenblock vid vägen låg "Licknevarps skvaltkvarn" (skvaltkvarnar hade liggande vattenhjul).

 • 10

  Bäckaskog

  Bäckaskog nämns 1453 som "Swinabech". År 1544 blev det en frälsegård som år 1571 ägdes av Erik Karlsson Gyllenstierna. Skrivs 1640 "Swijnebeck". Nuvarande huvudbyggnad uppfördes år 1868. Från år 1874 kallas gården Bäckaskog.

 • 11

  Draget

  År 1615 bodde "Jon i Draget" här. Namnet kommer av att man i äldre tid, när så krävdes, drog båtarna över "edet" mellan Edsviken och Svinebäcksviken (Kråkviken".

 • 12

  Härvikseken och milstolpe

  I korsningen kan du se den gamla "Härvikseken". En bit därifrån finns en milstolpe i järn "1/2 mil 1814". Milstolparna har sitt ursprung i 1649 års gästgiveriförordning och ställdes upp utmed landsvägarna på 1/4, 1/2 och hel gammal svensk mil (18 000 alnar = 10 689 meter).

 • 13

  Vacker bokskog

  Här finns ett område på ca 1 hektar med bokskog som planterades på 1920-talet. Det finns inte många miljöer som kan erbjuda den speciella skira grönskan och ljuset man möts av i just en bokskog.

 • 14

  Fridhem

  I backstugan Fridhem bodde på mitten av 1800-talet stataren Jöns Jacob Pehrsson, hustrun Anna Greta Andersdotter med fyra söner.

 • 15

  Lövbäcken

  Lövbäcken nämns som ett s k dagsverkstorp under Fågelvik år 1758. Nuvarande bostadshus byggdes i början av 1800-talet. Lövbäcken fick elektricitet år 1948.

Några praktiska tips

Den här cykelturen är lättcyklad och kräver inga särskilda förkunskaper. Turen utgår från bron som går över Edsviken.

Större delen av området utgörs av naturreservat. Det innebär att du måste visa extra stor hänsyn och följa speciella regler. Du kan läsa vad som gäller på informationsskyltarna i området.

Visa alla cykelturer