Så planerar du rutten för cykelresan

När man cyklar i Sverige delar man ofta vägen med bilar. Det är alltid klokt att välja en rutt där trafiken inte är så intensiv eller där det finns gott om cykelbanor. Sedan går det att samsas med bilar om man väljer lagom trafikerade vägar och följer cykelleder via karta eller skyltar.

När man ger sig ut på en resa på cykel sker det nästan alltid i en dialog med en karta. Det ligger i sakens natur att man måste orientera sig. Antingen med hjälp av en analog karta eller en digital i mobiltelefonen. Kanske följer du någon av de stora cykellederna som Mälardalsleden eller Kattegattleden. I det förra fallet cyklar du på ”vanliga” vägar som passar för cykling, i det senare fallet delvis på en mer specialbyggd led just för cykling. Båda två är skyltade och ganska enkla att följa, men Kattegattleden är även i det fallet mer genomarbetad. Det kan ju också vara så att du följer någon av våra cykelturer där man använder en sträckning via en GPX-fil som du läser med en app i mobilen, eller att du själv har valt rutten och letar lämpliga cykelvägar på din egen karta.

Måste oftast dela vägen med bilar
Det hör till undantagen att man kan följa en renodlad cykelväg eller cykelbana över långa sträckor. Den fantastiska Klarälvsbanan är ett undantag med nio mil asfalt utan bilar rätt igenom den storslagna naturen i Värmland. I framsynta kommuner kan det finnas cykelbanor över långa avstånd, men när du kommer utanför det som räknas som tätort är du i regel hänvisad till asfalts- och grusvägar som du delar med bilar. Det är helt enkelt så Sverige ser ut. Ibland finns det en bred vägren där du kan cykla, ibland ingen alls. Ibland är det få bilar som passerar, ibland är trafiken mer intensiv. En stor led som Mälardalsleden brukar vara utmärkt med skyltar på strategiska ställen medan en mindre led som Ekeröleden inte är det. Då måste man vara med på kartan, och det är inte alltid lokalbefolkningen känner till hur cykelleden går.

Information om leder hos Sweden by Bike
Läs gärna på vår hemsida om den led du ska cykla på så får du lite bakgrundsinformation om vad som väntar. De vägar där det går mycket tung trafik är skönast att undvika, även om det finns vägren. Samma sak med högtrafikerade stora vägar. En tumregel skulle kunna vara att om vägen har ett nummer kan det vara idé att tänka till när det gäller rutten. Försök hitta alternativa sträckor och titta på en bra cykelkarta som Norstedts. I regel är det värt en omväg för att slippa intensiv trafik. Sedan kan man faktiskt samsas med bilar om man är uppmärksam och håller sig till sidan av vägen. Det är en trygghet att ha hjälm och självklart är det viktigt att se sig om noga. Om du cyklar med barn är det naturligtvis ännu viktigare att välja säkra vägar och möta så få bilar som möjligt.

Pär Aspenberg cykelkartaUtgick ifrån tre typer av leder
Vi frågade Norstedts cykelkartsexpert Pär Aspenberg hur de går till väga när de tar fram en cykelkarta med cykellederna utmärkta.
– När vi 2011 byggde upp Cykelkartans cykelleder hämtade vi in information om de redan befintliga långa med nationell sträckning och medellånga med regional sträckning samt även en del korta leder med lokal sträckning. Vidare samarbetade vi med Cykelfrämjandet och deras olika lokala kretsar runt om i landet för att bygga ut med cykelleder i kartan. Förutom Cykelfrämjandet så har vi samarbetat med kommuner, deras turismorganisationer, olika cykelorganisationer, privata aktörer lokalt och så vidare för att få fram attraktiva cykelturer, säger Pär Aspenberg.
Norstedts hämtar även in information från Trafikverket och gör i vissa fall kontroller på plats. Det går dock inte att kontrollera allt kontinuerligt.
– Cykelkartan innehåller över 550 cykelleder täckande nästan halva Sverige. Vi är inte ledhuvudman och ansvarar inte på något sätt för lederna fysiskt, det vi gör är att vi beskriver dom i kartform.

Pågående underhåll
Enligt Pär Aspenberg är kriterierna för en led i Cykelkartan är att den gärna ska passera sevärdheter och fin natur, passa för olika målgrupper av cyklister, gärna gå i en slinga så att det blir en rundtur samt vara trafiksäker.
– Till exempel så undviker vi att ta med en led där det är allt för tung trafik, smal vägren eller väg med mitträcke, det vill säga så kallad 2+1-väg. Vi har även markerat bra vägar som binder ihop olika slingor för att ge vägledning till längre och alternativa egna rundor. Lederna ska helst även finnas beskrivna på nätet, som hos Sweden by Bike, eller i tryckt form så att man kan inhämta information om turen i förväg. Då tänker jag exempelvis på sevärdheter, svårighetsgrad och målgrupp.
Cykelkartan har nu funnits i sex år med uppdatering och nytryck varje år. Norstedts får varje år vi in tips och rättningar från användare och återförsäljare.
– Det pågår hela tiden ett ”underhållsarbete” vad gäller Cykelkartans kvalitet och aktualitet. Vi har även information på vår hemsida och Facebooksida om det sker förändringar vad gäller säkerhet eller annat på en led under året.