För Claes Insulander är befattningen som kapten på S/S Mariefred en inspirerande och ansvarsfull arbetsuppgift. Han njuter av alla vackra platser i Mälaren och har ett gott öga till såväl fågellivet som Mälarens rika historia. Även cyklar är välkomna på fartyget, men man ska boka resan i förväg.   

Foto: YAH

Du är kapten på S/S Mariefred. Det är många som vill komma till Mariefred och cykla. Hur går det till om man vill ta cykeln med ombord?

Det går bra att ta cykel med ombord på resorna, antingen till Mariefred eller till de två stoppen under resan, alltså Sandviken (nordväst om Södertälje) eller Enhörna-Ekensberg (på Enhörnalandet). På onsdagar, lördagar och söndagar gör vi också extraturer mellan Taxinge-Näsby och Mariefred. För att ta med cykeln betalar man i storleksordningen 30 kronor. Resa med cykel bör bokas i förväg.

Ni passerar många fina platser på era resor. Har du någon egen favorit?

Platserna i Mälaren är nästan alla vackra och intressanta. Där ligger större och mindre gårdar, då vi far ut från Stockholm passeras en mängd av staden förorter, som från sjön ser idylliska ut. Ekerö kyrka lyser med sitt vita torn över lövträden på kyrkogården. Men framför allt är det liv och rörelse på sjön med andra passagerarbåtar och en mängd segel- och motorbåtar som fångar intresset. Efter Ekensbergs brygga ändrar sig landskapet. Bebyggelsen tar slut och man färdas i något som tycks vara rena vildmarken. Här häckar havsörnen och här finns också fiskgjusen, även om dessa två rovfåglar alltid råkar i bråk då de träffar på varandra.

Den som gillar historia har en hel del att hämta om man åker med S/S Mariefred. Eller hur?

Det stämmer. Efter en halvtimme öppnar sig ett sund och långt därborta skymtar nu staden Mariefred med sin höga kyrkspira och det röda Gripsholms slott från 1500-talet. Bebyggelsen i staden har knappast förändrats sedan början av 1800-talet. Vid båtens ankomst är östra Södermanlands Järnväg nere vid hamnen och möter med ett tåg, som småningom ska bege sig ut till Taxinge-Näsby herrgård, där badstrand och café finns. För kortare tur kan resenären fara med till Läggesta station (med anslutning till Eskilstuna och Stockholm), och återvända till Mariefred med ett annat tåg. Man får då en uppfattning om hur en ångtågsresa kunde arta sig på en lokal järnväg förr i tiden. 

Vad är det bästa med att vara kapten på ett hundraårigt ångfartyg?  

Att vara befälhavare på vilken båt som helst är ju alltid en utmaning. Du ska veta allt om båten och dess kapacitet. Du ska kunna farleden som båten ska trafikera, du ska kunna sjövägsreglerna för att undvika nödsituationer. Allt detta blir ju småningom rutin, men aldrig mer än att varje dag har sina händelser, faror och tillbud. Att se dem i tid och vidta rätt åtgärder är att vara kapten. Båten och passagerarna får aldrig utsättas för fara. Du är ensam ansvarig för båtens och passagerarnas säkerhet. Det gör Du med hjälp av en besättning som har fullt förtroende för dig och som du har ett förtroendefullt och vänskapligt samarbete med. Under sådana förhållanden är befattningen som befälhavare en glädje, ett förtroende och en inspirerande arbetsuppgift.

Tillbaka till alla artiklar