Köping satsar på nya mountainbikespår

Det finns fina cykelpaket i Köping. Nu satsar den västmanländska staden vid Mälaren friskt även på mountainbikeområdet. I det klassiska rekreationsområdet Karlbergsskogen öster om stadskärnan har ett nytt MTB-spår färdigställts. Sträckningen är cirka 5 kilometer och spåret är anpassat för olika skicklighetsgrader. Det finns även skyltning som visar korsande spår, riktning och vilka partier som är extra avancerade.

Köping kommer att utveckla sin satsning på MTB ytterligare under det kommande året. Spåret i Karlbergsskogen kommer att följas upp med nya MTB-spår även i Johannisdalsskogen och Skoftesta. Enligt planen ska de nya spåren vara färdiga i juli 2018.