Fungerar statlig finansiering av cykelinfrastruktur?

Den 16 maj arrangeras ett frukostseminarium om cykling, samhällsekonomi och finansiering på Sjöfartshuset i Stockholm. Vi bad moderatorn Pelle Envall från Trafikutredningsbyrån berätta om vilka frågor som kommer att avhandlas.

Vem har nytta av att komma och lyssna?
Personer som är intresserade av hur cykling kan bidra till ett bättre samhälle. De som känner att de inte vågar cykla i sin stad på grund av att det känns farligt och otryggt att dela yta med stora och tunga motorfordon. De som är rädda för att få sin cykel stulen på grund av att det saknas bra cykelparkeringar.

Varför tar ni upp just finansiering av cykelinfrastruktur under frukostmötet?
Det finns stora behov av att investera i cykelinfrastrukturen i Sverige för att göra den säkrare och för att göra cykling till en trevligare upplevelse. En analys som Trafikutredningsbyrån gjort uppskattar att kostnaderna för utbyggnad av cykelbanor i beslutade svenska cykelplaner är 40 miljarder kronor. På seminariet vill vi ta upp en diskussion om statens roll framöver för att se till att infrastrukturinvesteringar inom cykel kan genomföras. Fungerar statens finansieringssystem väl eller behöver det förändras så att finansiering av cykelinfrastruktur underlättas?

Finns det något annat land som Sverige kan lära sig av?
Det finns flera länder att lära av. Norge, Storbritannien, Tyskland, Danmark och Nederländerna är några exempel. Dessa länder har kommit längre i att förstå och agera för att bygga upp kompetens för utbyggnad av cykelinfrastruktur av god kvalitet och att samordna marknadsföring och infrastrukturåtgärder så att människor får information och vill pröva erbjudanden om nya cykelbanor som anläggs. I dagsläget är det inte klart vilka länder som kommer att nämnas under seminariet, men som sagt var, det finns flera länder som Sverige kan lära sig av.

Datum: 16 maj
Tid frukostseminarium: 08:00-09:00 (frukost från 07:30)
Plats: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm
Arrangörer: Trafikutredningsbyrån, Svenska Cykelstäder, Cykelfrämjandet, Svensk Cykling
Länk till anmälan