2 070 000 000 investerat i Köpenhamn

Köpenhamn utsågs återigen till världens bästa cykelstad 2016. Under seminariet Nordiskt Cykelforum på Doom of Visions i Stockholm menade Marie Kåstrup, som är ansvarig för Köpenhamns cykelprogram, att det är en holistisk syn på cykling som ligger bakom framgångarna.

För att lyckas som cykelstad måste man se till helheten menar Marie Kåstrup. Kvantitet är viktigt, det finns idag 375 kilometer cykelstier i staden. Sedan finns det många kvalitativa exempel, som att använda tydliga markeringsfärger med återhållsamhet och på rätt ställen så att inte bilisterna tappar uppmärksamheten. Den eleganta cykelbron Cykelslangen skapar psykologiskt viktiga tidsvinster och ger en känsla av att ”flyga” över vattnet. Och så vidare. Det ger resultat.

– Under 2016 var det fler cyklar än bilar som passerade genom Köpenhamns centrum, säger Marie Kåstrup.

Sedan är det naturligtvis en fråga om pengar. Sedan 2004 har staden, staten och privata aktörer investerat 2 070 000 000 danska kronor i cykelinfrastruktur.

– Mycket pengar, men inte dyrt räknat per cykelresa, säger Marie Kåstrup.

Hon varnar för en optimistisk övertro på självkörande bilar som en lösning på storstädernas persontransporter i framtiden. Om det exempelvis blir möjligt att sitta i bilen och arbeta kan det leda till ett ökat antal biltransporter jämfört med idag. Inte en minskning som många förespråkare för självkörande bilar påstår. Och konkurrensen om gaturummet med cyklar och gångtrafikanter kvarstår.

– En bil är en bil, även om den är självkörande. Problemet är att bilindustrin har bättre reklam- och lobbyingresurser än cykelsektorn.

Nordiskt Cykelforum arrangerades på Doom of Visions på Valhallavägen torsdagen den 31 augusti 2017. Doom of Visions är ett samarbete mellan NCC och KTH. Moderator var Lars Strömgren, som är ordförande för Cykelfrämjandet.

Copenhagenize Design Companys lista över världens bästa cykelstäder:
http://copenhagenize.eu/index/index.html