Allemansrätten ger alla, svenska medborgare och utländska besökare, en unik möjlighet att röra sig fritt i den svenska naturen. Varmt välkommen att njuta av dofter, fågelsång, blommande ängar och skogens tysta ro! Men du måste vara varsam och visa hänsyn mot både natur och djurliv samt markägare och andra besökare.

Inte störa, inte. förstöra

Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistats i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Men du måste respektera hemfriden och får inte passera över eller vistas på privat tomt eller gårdsplan. Tomt, som inte alltid är inhägnad, är området närmast boningshuset. Där har de boende rätt att få vara i fred. Om insynen är fri måste du hålla dig på rejält avstånd så att du inte stör. Din vistelse i naturen får inte heller medföra att markägaren hindras i sin verksamhet.

Cykling

Förutom på landsvägar och cykelleder får du cykla på enskilda vägar. Det finns inget allmänt förbud mot att cykla på motionsspår och vandringsleder men de är anlagda för dem som går eller springer och därför måste du ta det lugnt och räkna med att de som springer eller går har företräde. Du får passera genom inhägnad betesmark och liknande bara du inte skadar stängsel eller stör boskapen. Stäng grindar efter dig så att boskap inte kommer lös.

Cyklar du i terrängen kan din cykling medföra risk för markskador och kräver därför extra försiktighet och att du anpassar din cykling efter naturen. Undvik att cykla på mjuka stigar när det är blött i markerna, undvik att cykla över lavmarker, berghällar med mossor och lavar samt mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker. Anpassa ditt körsätt efter underlaget och tänk på att grovmönstrade däck lättar skadar stigar och ömtålig mark.

Du får inte cykla över planteringar (exempelvis trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar, skogsplanteringar och andra liknande känsliga områden) eller annan känslig mark (exempelvis åkrar med växande gröda).

Eldning

Elda aldrig om det är minsta fara för brand. Vid torrt väder råder ofta eldningsförbud. Kontakta kommunens räddningstjänst (brandförsvaret) om du är osäker om vad som gäller. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig.

Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och får fula sår som aldrig läks.

Bad och båt

Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud (till exempel till skydd för fågellivet) eller för annat djurliv (som till exempel för att skydda sälar).

Ta med skräpet

All nedskräpning utomhus är förbjuden och glas, burkar, kapsyler och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig. Ställ aldrig soppåsar bredvid ett fullt sopställ. Har du tältat eller haft picknick måste du städa efter dig. Tänk på att inte lämna kvar engångsgrillen – den skräpar ner länge och kan utgöra brandfara.

Blommor och bär

Du får plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är dock så sällsynta att det finns risk för att de ska utrotas och sådana blommor är fridlysta och får inte plockas.

Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från levande träd. Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd.

Hundar

Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars – 20 augusti får den inte springa lös i skog och mark. Då är djurlivet som känsligast och även den fredligaste lilla sällskapshund kan ställa till med stor skada genom sin blotta närvaro. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet.

I Stockholms skärgård råder med vissa undantag kopplingstvång under tiden 1 mars – 20 augusti. Kopplingstvång råder också i nästan alla naturreservat och motsvarande. Särskilda bestämmelser om hundhållning gäller ofta även badplatser och liknande områden.

Jakt och fiske

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Men du får fiska fritt med spö och andra handredskap i Sveriges fem största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön samt längs kusterna. Undantaget är laxfiske vid Norrlandskusten. I alla andra vatten krävs tillstånd, till exempel i form av fiskekort.

Du måste lämna djurens ungar och bon i fred och får till exempel inte ta fågelägg. Det räknas som jakt. Alla vilda däggdjur och fåglar är fridlysta och får bara jagas enligt förutsättningarna i jaktlagen.

Observera att det inom naturskyddade områden kan finnas ytterligare inskränkningar av allemansrätten.

Källor: Naturvårdsverket och Länsstyrelsen